Deep Spot Mszczonów

Deep Spot v Mszczonově je nejhlubší potápěčský bazén v Evropě.

Společnost ArtSystemDeco byla plně zodpovědná za vytvoření podvodních systémů, které se nacházejí v různých hloubkách a zahrnují:

  • Víceúrovňové jeskyně
  • Stalaktity, stalagmity a stalagnáty
  • Potápěčské tunely
  • Dekorace – imitace hlav božstev, stromů, kořenů, lián inspirované atmosférou chrámu Angkor Wat.

Maximální hloubka vyrobených dekorací je 25 m